Portrait of Pilsudskis
Portrait of Pilsudskis
Portrait of Pilsudskis

Portrait of Pilsudskis

Author: Balzukiewicz Bolesław, 1879 - 1935

Created, location: 1920, Vilnius.

Dimensions: 37x27,5 cm.

Signature: B. Balzukiewicz / 1920 / Wilno (at the bottom of the left side).