Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz (1869-1927)