Vladislovas Neveravičius

 Vladislovas Neveravičius (Wladyslaw Niewiarowicz) -  nuo 1840 m. pasirašinėjo Jono Tisevičiaus slapyvardžiu.