Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207
Jeografiia […] LM-207

Jeografiia […] LM-207

Author: Odrowąż–Kamiński Antoni, 1797 - 1885

Title:  Jeografiia, zamykaiąca wstępne wiadomości o ziemi, z iey różnemi podziałami, z opisaniem globu ziemskiego... 

Published: Wilno: Józef Zawadski własnym nakładem, 1826.

Format: 158 p., tables

Binding: contemporary binding.

On the title page: M XLT 8/37, signature.

Dedication: Do Jaśnie Wielmożnego Wacława Pelikana.