Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133
Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133

Klucze do Skarbu serdecznego [...] LM-133

Author: Kiersnicki Atanazy Ludwik , 1678 - 1733

Title: Klucze do Skarbu serdecznego w słowie Bożym utajone, Jaśnie Wielmożnemu Jego Mości Panu Stanisławowi nà Wołczynie y Rádwánicách Ciołkowi Poniatowskiemu Podskarbiemu Wielkiemu, y Pisarzowi Ziemskiemu Wielkiego Xiestwá, Litewskigo (tak) Generałowi Leytnantowi Woysk Koronnych Pułkownikowi y Kommendantowi Gwárdyi pierwszey Jego K. M. etc. etc. z Roczną Pensyą niedzielnych kazań y hołduiącą bohátyrskiemu honorowi uniżonośćią od X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Societatis Jesu Swiętych Praw kośćielnych Doktorá ofiarowane Roku Páńskiego 1725.

Title in English: The Key to the Treasures of the Heart Hidden in the Word of God, Given to His Grace Pan Stanislov Wolczynie and Radwanic Ciolek Poniatovski, the Great Treasurer and Record Keeper of the Ziemski of the Grand Duchy of Lithuania (also) to Lieutenant Colonel General of the Army of the Crown and His Royal Majesty’s Commander of the First Guard Unit etc. With the Annual Wage for Sunday Sermons and a Bowing Humility to Heroic Honour from Priest Ludwik Atanaz Kiersnicki of the Society of Jesus, Doctor of the Rights of the Holy Church, Donated in 1725. 

Published: Wilno, 1725.

The Key to the Treasures of the Heart Hidden in the Word of God by Jesuit and Doctor of Canon Law at Vilnius University Atanazy Ludwik Kierśnicki (1678–1733) is a collection of sermons dedicated to the Grand Treasury of the Grand Duchy of Lithuania, Record Keeper of the Country, and General Lieutenant Stanisław August Poniatowski (1676–1762).

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 150.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 150-151.