Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116

Kazania świąteczne […] LM-116

Author: Woyniłowicz Romuald , 1713 - 1763

Title: Kazania świąteczne na rok cały Wielmożnemu Jegomości Panu Stanisławowi Łopotowi Bykowskiemu, Strażnikowi Polnemu Woysk W.X.L., Staroście Bobruyskiemu, Woyskiemu i Pisarzowi Grodzkiemu Województwa Nowogrodzkiego, Jako mecenasowi swoiemu, od X... dedykowane.

Title in English: Sermons for Festivities for the Whole Year to His Majesty Pan Stanislaw Lopotowi Bykowski, Field Guard of the Army of the Grand Duchy of Lithuania, Elder of Babyruisk, Record Keeper of War and City of the Voivodeship of Navahrudak… Dedicated. 

Published: Nieśwież 1756. W Drukarni Radziwiłłowskiey Societatis Jesu.

Format: 4°, k. [4], s. 568, herb (miedzioryt).

Jesuit, philosopher, and Professor of Theology at Vilnius University Romuald Woyniłowicz (1713–1763) published several religious works. His work Sermons for Festivities for the Whole Year was dedicated to the Field Guard of the Grand Duchy of Lithuania, Elder of Babruiskas, Record Keeper of the Naugardas Voivode Castle Court Stanisław Łopot Bykowski (1700–?), and is decorated with the united coat of arms of the Lopot and Strybuliai families. The book was published in the Jesuit printing house in Nesvyžius, founded in 1750 by Voivode of Vilnius and Hetman of the Grand Duchy of Lithuania Michał Kazimierz Rybeńko Radziwiłł (1702–1762). He gave the printing house to the Jesuit College of Nesvyžius in 1751. In 1773, after the Society of Jesus was dissolved, the printing house was taken over by one of its last managers, Jeronimas Haraburda. The printing house published books in Polish and Latin: prayer books, sermons, dissertation theses, theological tractates, textbooks, panegyrics, eulogies, and the like. 

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 88.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 88-89.