Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101

Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101

Author: N / A

Title: Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu par wisus meatus, dienomis nedelos, baźnicziose krikszczioniszkose skaytomu, o ánt gárbos wienam Diewuy, su wala wiriasniuju del paźitka wierniems Didey Kunigistey Lietuwos, ir del naminiku pabaźnu ant uźiwoima namiszkia iszduota.

Title in English: Summa, or a Brief Explanation of the Holy Evangels Read on Sundays Throughout the Year in Christian Churches for the Glory of One God, with the Will of Elders..

Published: Kiedaynise, Drukawoia, Iochimas Iurgis Rhetas, Meatu Poná, 1653.

Summa, or a Brief Explanation of the Holy Evangels Read on Sundays Throughout the Year… is a translation of an abridged version of the book Postylla, albo Wykłady Ewanieliej niedzielnych i na święta przez cały rok, by Grzegorz of Żarnowca (1528– ~1601). It was translated into Lithuanian by pastors of the Evangelical Reformed Church Samuelis Minvydas (1602–1660) and Jonas Božimovskis (1610–1673).

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 68.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 68-69.

Exhibitions: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books", September 3, 2018 – October 21, 2018.