Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII
Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII

Historiae Lituanae pars prior [...] /Historiae Lituanae pars altera [...] LM-88 TI/TII

Author: Kojałowicz Alberto Wijuk, 1609 - 1677

Title: TI Historiae Lituanae pars prior, de rebus Lituanorum ante susceptam Christianam Religionem conjunctionemque Magni Lituaniae Ducatus cum Regno Poloniae, libri novem [...] /TII Historiae Lituanae pars altera, seu de rebus Lituanorum a coniunctione Magni Ducatus cum Regno Poloniae ad Unionem eorum Dominiorum. Libri octo.

Title in English: V I  The First Part of Lithuanian History Before the Establishment of the Christian Religion and the Union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland, Nine Books […]. V II The Second Part of Lithuanian History, or on Lithuanian Matters From the Union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland Until the Consolidation of Their Lands. Eight Books.  

Published: Antverpiae (Antwerp), 1669. Iacob Meurs.

Format: Vol. 2, s. [24], 496, 4°.

Binding: contemporary binding.

References: Johannes Vogt. Catalogus historico-criticus librorum rariorum, jam curis quartis recognitus et copiosa accessione ez symbolis et collatione bibliophilorum. Sumptibus Christiani Heroldi, Hamburgi (Hamburg) 1753. – P. 384; Antykwariaty Warszawskie. XXIII Aukcja książek i grafiki. (Katalog) –Warszawa: LAMUS, 25 listopada 2006, Kat. No 42, P. 19.

Albertas Vijūkas-Kojalavičius came from a rich bayor family in Kaunas and completed his studies in Vilnius University. Working as a professor in the university, he wrote “Lietuvos istorija” (“The History of Lithuania”), which was based on Strijkovskis’ chronicles, but rewritten in accordance with “literary requirements” and Kojalavičius’ own views. Kojalavičius’ history was written in Latin, in a style commonly associated with the humanist period, but his views on the state and the role of Christianity in Lithuania were typical to the mid. 17th century. The historian, who dedicated both volumes of “Lietuvos istorija” (published in 1650 and 1669) to the men of the Sapiega family, wrote in the second dedication to Kazimieras Jonas Sapiega that the name of Sapiega “has always been… akin to a shield, protecting the Fatherland”. This demonstrates the enormous power that the Sapiega family held and the influence it had on the internal and foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania. Kojalavičius’ book was the only work (both in the 17th and 18th century) that tried to examine the feudal history of the state, explore one of the forms of a nation’s existence, and evaluate the most important events of the state: the war with the Teutonic Order, the Union of Lublin, and the like. 

References: Jurginis Juozas, Lukšaitė Ingė. Lietuvos kultūros istorijos bruožai (Feodalizmo epocha. Iki aštuonioliktojo amžiaus). Vilnius: „Mokslas“, 1981, p. 288, 289.

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai: tarptautinės parodos katalogas, Vilniaus paveikslų galerija, 2012 m. vasario 16 - gegužės 20 d. = The Crosses stand for virtue, the Arrow for victory ... The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo ... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė ... [et al.]; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis ... [et al.]. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012, p. 52.

The second part of Albert Wijuk Kojałowicz’s History of Lithuania describes events from 1387 to 1572. The book is dedicated to the Court Treasurer of the Grand Duchy of Lithuania Kazimierz Jan Sapieha (~1642–1720).

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 301.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 300-303.

Exhibitions: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books", September 3, 2018 – October 21, 2018.