Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251
Kronika Polska... [...] K-251

Kronika Polska... [...] K-251

Author: Kromer Marcin , 1512 - 1589

Title: : Kronika polska... biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana na język polski przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego, i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba r. 1611. Obecne wydanie w języku polskim drugie. 

Published: Sanok 1867. Nakład i druk Karola Pollaka.

Format: s. [2], VI, 7-1500.

Binding: contemporary binding with gilding and stamping.