Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246

Kronika […] K-246

Author: Stryjkowski Maciej , 1547 - 1593

Title: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego TI, TII.

Published: Nakład Gustawa Leona Glücksberga, Księgarza, Warszawa, 1846.

Binding: contemporary binding.

The work is generally considered to be the first printed book on the history of the Grand Duchy of Lithuania.