Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239
Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239

Pekła arba Amžinas pragaras […] K-239

Author: Rosignoli  Carlo Gregorio , 1631 - 1707

Title:  Pekła arba Amžinas pragaras ir giesmēs apie kanczias pekłoje ir apie keturis paskucziausius dajktus. Stebukłaj Diewo szwentose dusziose czyszcziaus ; surinko ir suraszē Žemajtis sawo brolems.

Published: Wilniuje : spaustuweje Jůzapo Zawadzkio, 1879.

Format: 478 p. : vinj.; 19 cm.