Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244
Wilija [...] K-244

Wilija [...] K-244

Author: Tyszkiewicz Konstanty , 1806 - 1868

Title: Wilija i jej brzegi/Neris ir jos krantai.

Title in English: River Neris and its Banks.

Published: Drezno. Drukiem I Nakladem J. I. Kraszewskiego, 1871.