Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243
Prawa konstytucye y przywileie […] K-243

Prawa konstytucye y przywileie […] K-243

Author: Konarski Stanisław , 1700 - 1733

Title:  Prawa konstytucye y przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących : na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone.

Title in English: The Lawful Constitutions and Privileges of the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania and all its Provinces: Approved in all the General Coronation Sejms From the Wislica Sejm in God’s Year 1347 up to the Latest Sejm. 

Format: [2], 992, [2] p. : inic., vinj. ; 2° (34 cm). 

Published: Warszawa : w drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey, w Collegium Scholarum piarum. 1735.