Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231
Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231

Żałoba po śmierci najaśniejszej Konstancyej królowej polskiej […] K-231

Author: Olszewski, Jakub , 1586 - 1634

Title: ZAŁOBA Po Smierći Naiáśnieyszey KONSTANCIEY KROLOWEY POLSKIEY... : W kośćiele kathedralnym Wileńskim... wystawiona / PRZEZ X. IAKVBA OLSZEWSKIEGO.

Title in English: MOURNING after the Death of Her Highness CONSTANCE QUEEN OF POLAND…: Her Body Laid Out in the Cathedral of Vilnius… / PRIEST JACOB OLSZEWSKIEGO.

Published: VILNAE Typis Academicis Soc: IESV, 1631.