Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212
Początki chemii […] K-212

Początki chemii […] K-212

Author: Sniadeckis Andrius , 1768 - 1838

Title: Początki chemii dla użycia słuchaczów przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie ułożone TI, TII.

Title in English: Introduction into Chemistry for the Use of the Audience, Composed by the Imperial University of Vilna.

Published: Wilno: w Wilnie nakładem i drukiem Józefa Zawadskiego. W Warsszawie w xięgarni Zawadzkiego z Węckiego przywilętowanych drukarzy i xięgarzy. TI: 1816; TII: 1817/ Printed and Published in Vilnius by Józef Zawadski. In the Warsaw Zawadzki and Wencki Bookshop of Privileged Printers and Publishers 

Format: T. I, 368 p.,TII. 517. 

Binding: contemporary binding.

The Beginnings of Chemistry, the first Polish-language chemistry textbook.

Stamp: Библиотека Семинарiй.