Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210
Opisanie roślin […] K-210

Opisanie roślin […] K-210

Author: Jundziłł Stanisław Bonifacy , 1761 - 1847

Title: Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących iako i oswoionych.

Title in English: Description of Wild and Domesticated Plants in Lithuania, Volhynia, Podolia, and Ukraine. 

Published: Józef Zawadzki Własnym Nakladem. Wilno, 1830.

Format: 583 p.

Binding: contemporary binding. 

Ex Libris: Josephi Butowitcz/Constat flor. 11.

Stamp: Telšių kunigų seminarijos / Nr. 3078 / Biblioteka / Sk. 5,8.