Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200
Lietuvos istorija […] K-200

Lietuvos istorija […] K-200

Author: Daukantas Simonas, 1793 - 1864

Title: Lietuvos istorija : nuo seniausių gadynių iki Gediminui D.L.K. / paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos magistro. Kninga I/Kninga II.

Title in English:The History of Lithuania: from the Oldest Times to Gediminas, the Grand Duke of Lithuania / Written in 1850 by Simonas Daukantas, Master of Philosophy of the former Vilnius University. Book I / Book II.

Published: Kninga I: Plymouth (Pa.) : Kasztu ir Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1893/ Kninga II: Kasztu ir Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1897.