LITWA […] K-184
LITWA […] K-184
LITWA […] K-184
LITWA […] K-184
LITWA […] K-184

LITWA […] K-184

Author: Kraszewski Józef Ignacy, 1812 - 1887

Title: Litwa : starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t.d. 

Title in English: Lithuania: Early Work, Laws, Language, Faith, Customs, Songs, Proverbs, Legends etc. / J. I. Kraszewski.

Published: T.I. Warszawa: Druk Stanisława Strąbskiego, 1847.

Format: 22 cm, s. [4], 516, [1]; [4], X, 439, [1].

Binding: contemporary binding.

Ex libris: E. Dambrausko.