Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162
Dawna Akademia Wileńska […] K-162

Dawna Akademia Wileńska […] K-162

Author: Michał Baliński , 1794 - 1864

Title: Dawna Akademia Wileńska : próba jéj historyi : od założenia w roku 1579 do ostatecznego jéj przekształcenia w roku 1803.

Title in English: The Old Academy of Vilnius: its Historical Trial: From the Foundation in 1579 to the Final Reconstruction in 1803. 

Published: Petersburg, 1862.