L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161
 L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161

L. A. Seneki Ksiąg Siedmioro […] K-161

Author: Seneka Lucijus Anėjus

Title: Anneusza Seneki o Dobrodzieystwach Ksiąg Siedmioro Przekładania Jmć Pana Łukasza Gornickiego, Starosty Tykocinskiego i Wasiłkowskiego.

Title in English: Lucius Annaeus Seneca’s On Benefits, Translation of Seven Books by His Majesty Pan Łukasz, Elder of Gornick, Tykocinsk, and Wasilkowsk.

Published:  W Wilnie w Drukarni J. K Mci i Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu. Roku 1772.