Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131
Sekret Poboznosci […] K-131

Sekret Poboznosci […] K-131

Author: Adam Ignaz Naramowski, 1681 - 1736

Title: Sekret Poboznosci Z utajonych Cnot S S. Fundatorow Zakonnych Wyczerpniony a pod Skolligowanym Prześwietnych Domow Splendorem [...] Pana Marcyana, Michała z Kozielska Oginskiego, Kasztelana Witebskiego, [...] y [...] Pani Teressy z Tyzenhauzow Oginskiey Kasztelanowy Witebskiey [...], Na wzor Chrześciańskiemu życiu [...] Kaznodzieyskim Stylem Wydany.

Title in English: The Secret of Piety Obtained from the Secret Virtues of the Holy Founder Monks and the Morality of Related Honourable Houses […] From Pan Marcyana Michała Oginski from Kozelsk, the Castellan of Vitebsk’s, […] and […] Pani Teressy Oginska From Tyzenhaus, the Castellan’s […], Example of a Christian Life […] Published in the Style of Sermons. 

Published: Wilno, 1723.