Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123

Wiara prawosławna pismem świętym […] K-123

Author: Kulesza Jan Alojzy , 1660 - 1706

Title: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704.

Title in English: The Orthodox Beliefs, Explained Through the Holy Bible, Sobor, Holy Fathers, Especially Through Greek History and the History of the Church, by Priest Jonas Aloyzas Kulieša, Theologian of the Society of Jesus. In the Year 1704 Since the Union of Man and God. 

Published: Wilno, 1704.