Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122
Uwagi chrześciańskie […] K-122

Uwagi chrześciańskie […] K-122

Author: Crasset Jan Z Dieppe, 1618 - 1692

Title: Uwagi chrześciańskie, albo rozmyślania krótkie na wszystkie dni roku y święta uroczyste, dla pożytku dusz krwią Chrystusową odkupionych, z franc. przetłumaczone, naprzód r. 1707 do druku podane w Brunsbergu.

Title in English: Christian Notes or Brief Thoughts for all Days, Holidays, and Celebrations of the Year, Translated from French for the Benefit of Souls Redeemed by the Blood of Christ, Given to Print in Brunsberg in 1707. 

Published: Kijows, 1738.