Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101

Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] K-101

Author: N / A

Title: Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu par wisus meatus, dienomis nedelos, baźnicziose krikszczioniszkose skaytomu, o ánt gárbos wienam Diewuy, su wala wiriasniuju del paźitka wierniems Didey Kunigistey Lietuwos, ir del naminiku pabaźnu ant uźiwoima namiszkia iszduota.

Title in English: Summa, or a Brief Explanation of the Holy Evangels Read on Sundays Throughout the Year in Christian Churches for the Glory of One God, with the Will of Elders..

Published: Kiedaynise, Drukawoia, Iochimas Iurgis Rhetas, Meatu Poná, 1653.