Interior at Bohdanow
Interior at Bohdanow
Interior at Bohdanow

Interior at Bohdanow

Author: Ruščicas Ferdinandas, 1870 - 1936

Created: 1906.

Material / technique: oil on canvas.

Dimensions: 55x65 cm.

Signatue: F.Rusczyc (in the bottom-right corner of the painting).

This picture by FERDYNAND RUSZCZYC (1870–1936), which has been reproduced many times in various publications, is often regarded as portraying a cosy interior on the artist’s estate. However, the blind wall of the light wooden corner cupboard and three still-lifes, a bunch of dark wilting flowers in the foreground, a dried reed in a white vase on the left of the picture, and a clock standing out from other objects on the cupboard, create an oppressive and even menacing atmosphere of unease. They imply that something bad has happened in the house, or will happen soon, that maybe the inhabitants will suffer from loss, grief or illness. A painted seascape on the right of the picture, with a boat happily making its way through the waves, driven by snow-white sails filled with wind, helps to dispel this impression a little.

Reference: Art Album “Objects on show”. Compiled by G. Jankevičiūtė. Vilnius, ELLEX VALIUNAS, 2017, P. 134.

Exhibitions: TPSP w Krakowie o treści [druk, maszynopis]: R. 1937. Grudzień Nr. 2265 /223/ Autor Ferdynand Ruzczyc / Adres Wystawa pośmiertna / Dzieło Wnętrze; Muzeum Narodowego w Warszawie [maszynopis]: VI/24. DROBIAZGI / Ruszczyc, Wnętrze z / Bohdanowa - Kantorek / MNW/KONIEC WIEKU ’96; Muzeum Narodowe / w Warszawie / p376/02/19; [druk] Wystawa Monograficzna / Ferdynanda Ruszczyca / Muzeum Narodowe w Krakowie / II-IV 2002 / Muzeum Okręgowe w Toruniu / IV-VI 2002 / Muzeum Narodowe w Warszawie / VII-IX 2002 / LDM w Wilnie X-XII 2002; "The Break of Dawn. Lithuanian Visual Arts Prior to 1918", 10 May – 1 September, 2018, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas.

    Published: Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca, Wilno X 1937, il. [własność rodziny artysty]; Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, Przewodnik 127, TZSP Warszawa, XI-XII 1937, s. 60, nr kat. 347, il. [własność rodziny artysty]; Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog wystawy pośmiertnej , TPSP w Krakowie, XII 1937 - I 1938, s. 33, nr kat. 223, il. [własność rodziny artysty]; M. Wallis, Ferdynand Ruszczyc, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 31, s. 6; Ferdynand Ruszczyc. Źycie i dzieło. Księga zbiorowa, Wilno 1939, il. na s. 188, po s. 188 il. barwna; Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog. [red. J. Ruszczycówna], Muzeum Narodowe w Warszawie 1964, s. 64, nr kat. I/140 [własność rodziny artysty]; J. Ruszczycówna, Ferdynand Ruszczyc (1870-1936). Krajobrazy i wnętrza, Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej 1881, s. 11, nr kat. 46; Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Malarz i rysownik, Muzeum Okręgowe, Lublin, 1984, s. 17, poz. 45; F. Ruszczyc, Dziennik, Część pierwsza, Ku Wilnu 1894-1919, [wybór, układ, opracowanie i wstęp E. Ruszczyc], Warszawa 1994, s. 181, 387, il. 76; Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, Katalog wystawy przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Charazińskiej i Łukasza Kossowskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawa 1996, s. 175, nr kat. VI/24, il. na s. 199; Impressionismus und Symbolismus, Malerei der Jahrhundertwende aus Polen, [red. E. Charazińska], Eine Ausstellung des National Museums Warschau, Staatliche Kunsthalle Bade-Baden, 6. Dezember 1997-1. März 1998, kat. nr 84, il. na s. 111; Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Życie i dzieło, [S. Krzysztofowicz-Kozakowska, A. Kroplewska-Gajewska], Muzum Narodowe w Krakowie, Kraków 2002, s. 123, nr kat. 102, il.; S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ferdynand Ruszczyc, Wydawnictwo Kluszczyński Kraków 2007, il. na s. 108; 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, [praca zbiorowa], Wydawnictwo Kluszczyński Kraków 2008, tekst, il. na s. 340; Art Album “Objects on show”. Compiled by G. Jankevičiūtė. Vilnius, ELLEX VALIUNAS, 2017, P. 135, Cat. No. 104 P. 285, Cat. No. 104, P. 285.